Polska transformacja i jej przyszłość

Polska transformacja i jej przyszłość, red. E. Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.


Zagadnienia prezentowane w niniejszej książce dotyczą rozwoju teorii ekonomii i jej głównych nurtów oraz relacji miedzy ekonomią a innymi dyscyplinami zaliczanymi do nauk ekonomicznych. Kwestie te rozpatrywane są w powiązaniu z wyzwaniami rozwojowymi współczesnej gospodarki i przemianami cywilizacyjnymi w świecie. Polaczenie podejścia teoretycznego z empirią i wymogami życia umożliwiło sformułowanie nie tylko postulatów co do kierunków rozwoju ekonomicznych badan naukowych, ale przede wszystkim postulatów pod adresem polityki i praktyki gospodarczej oraz ich kreatorów. Upoważnia to do zarekomendowania lektury tej książki nie tylko ekonomistom – naukowcom, praktykom oraz studentom, ale także innym Czytelnikom zainteresowanych zgłębianiem wiedzy ekonomicznej.
Prezentowana publikacja jest częścią serii wydawniczej, w której utrwalony został dorobek VIII Kongresu Ekonomistów Polskich pt. „Polska w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia rozwoju”.

Spis wszystkich tomów:
Tom I: – Polska transformacja i jej przyszłość, redakcja naukowa: Elżbieta Mączyńska (wersja polska i angielska)
Tom II: – Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, redakcja naukowa: Bogusław Fiedor, Zbigniew Hockuba
Tom III: – Polityka gospodarcza a rozwój kraju, redakcja naukowa: Urszula Płowiec
Tom IV: – Jakość kształcenia ekonomicznego, redakcja naukowa: Marek Rocki
Tom V: – Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, redakcja naukowa: Ewa Okoń-Horodyńska
Tom VI: – Sektor finansowy – dylematy i kierunki rozwoju, redakcja naukowa: Stanisław Rudolf
Tom VII: – Konwergencja gospodarcza Polski, redakcja naukowa: Barbara Z. Liberda
Tom VIII: – Debata o gospodarczej przyszłości Polski, redakcja naukowa: Joanna Kotowicz-Jawor

Przeczytano: 1128 razy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Następny wpis

Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw

wt. mar 15 , 2011
Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, Wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010. Przeczytano: 1129 razy.