Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa

Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, red. E. Mączyńska, P. Pysz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.


Przedmowa (Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz)7I. Klasycy ordoliberalizmu i społecznej gospodarki rynkowejWprowadzenie (Piotr Pysz)13Czemu służy ekonomia polityczna? (Walter Eucken)20Główne kierunki liberalnego programu polityki gospodarczej (Wilhelm Röpke)40Liberalny interwencjonizm państwowy (Alexander Rüstow)48Zasady niemieckiej polityki gospodarczej (Ludwig Erhard)55II. Społeczna gospodarka rynkowa – dyskusje i kontrowersjeKomplementarno?ć i synteza koncepcji polityki gospodarczej Waltera Euckena i Ludwiga Erharda (Piotr Pysz)66Rudolf Eucken – filozoficzne podłoże koncepcji Waltera Euckena (Alojzy Czech)100Ludwiga Erharda negacja polityki koniunkturalnej i akceptacja polityki antykryzysowej J. M. Keynesa (Horst Friedrich Wünsche)116Czym jest, a czym nie jest „społeczna gospodarka rynkowa”. Meandry interpretacyjne. Rozmowa z dr Horstem Friedrichem Wünsche – dyrektorem zarządzającym Fundacji im. Ludwiga Erharda (Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz)125Społeczna gospodarka rynkowa – Konstytucja i rzeczywisto?ć (Grzegorz W. Kołodko)139Polityka ładu gospodarczego a kwestia społeczna w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej (Wojciech Giza)150III. Społeczna gospodarka rynkowa a współczesno?ćLiberalizm i pojmowanie roli państwa w gospodarce (Zdzisław Sadowski)162Misja polskiej ekonomii (Wacław Wilczyński)174Ordo. Ustrój równowagi – poszukiwania i prognozy (Elżbieta Mączyńska)179Społeczna gospodarka rynkowa – sposób gospodarowania czy utopia? (Andrzej Szplit)194Integracja europejska jako szansa urzeczywistnienia społecznej gospodarki rynkowej (Maciej Miszewski)200Niemiecka polityka gospodarcza na początku XXI wieku – skuteczna czy bezskuteczna próba rewitalizacji społecznej gospodarki rynkowej? (Joanna Czech-Rogosz)213Bibliografia226Indeks nazwisk233

Przeczytano: 1039 razy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Następny wpis

Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu

wt. mar 15 , 2011
Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, red. E. Mączyńska, J. Wilkin, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010. Książka dedykowana jest Profesorowi Aleksandrowi Łukaszewiczowi z okazji uczczenia przypadającego w 2010 roku Jubileuszu 60-lecia Jego pracy naukowo-dydaktycznej i działalności na rzecz krzewienia wiedzy ekonomicznej oraz rozwoju społecznego ruchu ekonomistów. Profesor Aleksander Łukaszewicz jest […]