E. Mączyńska, Zagraża nam stagnacja, „Nowe Życie Gospodarcze” 2015, nr 3-4, s. 16-17.

Przeczytaj


E. Mączyńska, Anomia – jej przyczyny i ekonomiczne następstwa, w: Oblicza mądrości. Z czego wyrastamy, ku czemu zmierzamy, red. S. Drożdżyk, M. Gliński, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2014, s. 77-106.

Przeczytaj


E. Mączyńska, Dylemat pomiaru gospodarki globalnej – produkt krajowy brutto, w: Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform, red. A. Cieślik, J.J. Michałek, Księga jubileuszowa Profesora Włodzimierza Siwińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 194-208.

Przeczytaj


Dopasuj czcionkę
Kontrast