Na łamach portalu wGospodarce.pl ukazał się artykuł prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej nt. „Polski Fundusz Rozwoju ma kluczowe zadanie: rozruszać efektywne inwestycje”.[button link=”http://prezes.pte.pl/polski-fundusz-rozwoju-kluczowe-zadanie-rozruszac-efektywne-inwestycje/#comments” color=”default” size=”small” type=”” shape=”” target=”_self” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”1px” shadow=”” icon=”fa-comment-o” icon_position=”left” icon_divider=”no” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”1″ alignment=”right” class=”” id=””]Skomentuj[/button][button link=”http://prezes.pte.pl/polski-fundusz-rozwoju-kluczowe-zadanie-rozruszac-efektywne-inwestycje/” color=”default” size=”small” type=”” shape=”” target=”_self” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”1px” shadow=”” icon=”fa-plus” icon_position=”left” icon_divider=”no” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”1″ alignment=”right” class=”” id=””]Więcej[/button]


E. Mączyńska, Paradoks Deatona. Nobel z ekonomii 2015: najwyższe ekonomiczne laury, „Studia Ekonomiczne” 2015, nr 2 (LXXXV), s. 247-258.[button link=”http://prezes.pte.pl/e-maczynska-2015-paradoks-deatona-nobel-ekonomii-2015-ekonomiczne-najwyzsze-laury/” color=”default” size=”small” type=”” shape=”” target=”_self” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”1px” shadow=”” icon=”fa-file-pdf-o” icon_position=”right” icon_divider=”no” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”1″ alignment=”left” class=”” id=””]Przeczytaj [/button]


E. Mączyńska, Anomiczne podłoże dysfunkcji systemu społeczno-gospodarczego, [w:] Kryzysy systemowe, red. J. Kleer, E. Mączyńska, J.J. Michałek, J. Niżnik, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2014, s. 129-149.

[button link=”http://prezes.pte.pl/e-maczynska-2014-anomiczne-podloze-dysfunkcji-systemu-spoleczno-gospodarczego/” color=”default” size=”small” type=”” shape=”” target=”_self” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”1px” shadow=”” icon=”fa-file-pdf-o” icon_position=”right” icon_divider=”no” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”1″ alignment=”left” class=”” id=””]Przeczytaj [/button]

Prof. Elżbieta Mączyńska udzieliła wywiadu red. Piotrowi Rachtanowi dla ogólnopolskiego miesięcznika ekonomicznego pt. „Nowe Życie Gospodarcze”.

Tematem przewodnim wywiadu było zagadnienie sporu politycznego w sferze ekonomii, nauki i kształtowania ustroju społeczno-gospodarczego.
[button link=”http://prezes.pte.pl/wywiad-nt-eksperci-nie-chca-sporu-partyjnego/” color=”default” size=”” type=”” shape=”” target=”_blank” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”1px” shadow=”” icon=”fa-file-pdf-o” icon_position=”right” icon_divider=”yes” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”1″ alignment=”left” class=”” id=””]Wywiad[/button]


Na stronie „KULTURA LIBERALNA” ukazała się recenzja prof. Elżbiety Mączyńskiej nt. filmu „Miara człowieka”. Treść recenzji znajduje się również w dziale „Publikacje” w sekcji „Recenzje” na stronie domowej www.Prezes.PTE.pl.


[button link=”http://prezes.pte.pl/dalej/recenzja-filmu-miara-czlowieka-kultura-liberalna/” color=”default” size=”small” type=”” shape=”” target=”_blank” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”1px” shadow=”” icon=”fa-unlock” icon_position=”right” icon_divider=”yes” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”1″ alignment=”left” class=”” id=””]Witryna zewnętrzna[/button]

[button link=”http://prezes.pte.pl/recenzja-filmu-pt-miara-czlowieka/” color=”default” size=”small” type=”” shape=”” target=”_self” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”1px” shadow=”” icon=”fa-file-word-o” icon_position=”right” icon_divider=”yes” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”1″ alignment=”left” class=”” id=””]Recenzja[/button]

Dopasuj czcionkę
Kontrast