Pani prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat pt. „Podstawowe trendy zmian w gospodarce globalnej” podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Ekonomia przyszłości: państwo efektywne czy sprawiedliwe” w III sesji plenarnej pn. „Współczesne problemy ładu społeczno-gospodarczego w XXI wieku”.

Pani prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Szkoła Główna Handlowa) wzięła udział w konferencji pt. „Wyzwania Bankowości 2017″, która odbyła się w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w dn. 15.11.2017 r. Moderowała II panel konferencji pn. „Dług bez zobowiązań? Problem dochodzenia należności„.

Dopasuj czcionkę
Kontrast