Podczas audycji „Rządy Pieniądza” Pani Profesor Elżbieta Mączyńska zauważyła, że najbardziej charakterystyczną cechą obecnego świata jest gwałtowna i stale narastająca niepewność, z którą wiążą się kolorowe łabędzie, m.in. czarny, zielony i niebieski. Czarnym łabędziem  nazwa się zjawisko, którego nie można było przewidzieć, choć te istotnie oddziałuje na rzeczywistość gospodarczą. Zielone […]

Wielcy naukowcy z obszaru ekonomii zgodnie twierdzą, że otoczenie technologiczne świata, zmieniające się w zatrważającym tempie stawia przez rządami państw i społeczeństwami zupełnie nowe wyzwania, zarówno pod względem ekonomicznym, klimatycznym oraz społecznym. Nowe modele biznesowe wielkich firm i proces globalizacji powodują, że występujące stare systemy prawne są nieskuteczne, przez co […]

W dniach 19-20 listopada 2019 roku, w Centrum Kongresowym ICE Kraków  odbyła się czwarta, rekordowa edycja Open Eyes Economy Summit. Kongres stanowił niepowtarzalną okazję do zapoznania się z najważniejszymi i najgorętszymi trendami m.in. we współczesnej myśli ekonomicznej oraz spotkania inspirujących ludzi ze świata biznesu, nauki, kultury i sztuki. Składał się z […]

W artykule, który ukazał się  na łamach Obserwatora Finansowego – serwisu o kierunkach i trendach rozwoju gospodarki i myśli ekonomicznej w Polsce i na świecie została poruszona kwestia m.in. PKB jako miary odzwierciedlającej rozmiar i dynamizm gospodarki rynkowej. Pani Profesor Elżbieta Mączyńska wskazała na wady i zalety stosowania tego współczynnika, […]

Tym razem Pani Profesor Elżbieta Mączyńska była gościem Telewizji wPolsce i podzieliła się spostrzeżeniami na temat funkcjonowania systemu edukacji w Polsce i podwyżek dla nauczycieli. Pani Profesor – choć jak sama podkreśla – jako nauczyciel, wykładowca z wieloletnim stażem – rozumie doskonale trud wykonywanego zawodu i tym samym postulaty zgłaszane […]

Dopasuj czcionkę
Kontrast