Podczas konferencji „Poland Go”, która odbyła się 25 października 2017 (o godz. 10:00) w Pałacu Prymasowym w Warszawie (sala błękitna) w debacie pn. „Polska innowacyjna” dyskutowali: prof. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Mateusz Gaczyński – zastępca dyrektora w Departamencie Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dopasuj czcionkę
Kontrast