Prof. Elżbieta Mączyńska, Jerzy Haszczyński oraz Jarosław Kuisz byli gośćmi programu pt. „Salon – Goście Passenta (Daniel Passent)”.


Podczas audycji prof. Elżbieta Mączyńska podzieliła się optymistyczną informacją na temat ekonomicznego wizerunku Polski, który mimo niekorzystnej oceny wydanej przez agencję ratingową S&P, odrabia straty. Odzwierciedla się to między innymi na rynku walutowym przez pryzmat umacniania się złotego względem franka.


W programie Daniela Passenta nie zabrakło również przestrzeni dla dyskusji o obecnej sytuacji demograficznej. W tej kwestii prof. E. Mączyńska zaakcentowała, że:

„błędem wszystkich rządów w całym okresie transformacji były zaniedbania demograficzne. Obowiązkiem każdego rządu, tego i następnych, jest dbałość o kwestie ludnościowe. Niestety mamy zapaść demograficzną”.

Posłuchaj audycjiProf. Elżbieta Mączyńska ocenia możliwość realizacji budżetu na 2016 rok i założenia programu „Rodzina 500+” w łagodnym i optymistycznym tonie.


Jednak w kontekście programu „Rodzina 500+” akcentuje:

„Same wypłaty w postaci gotówkowej nie rozwiązują problemów rodzin, problemów demograficznych, o których mówi rząd. Tu potrzebna jest inwestycja w infrastrukturę prorodzinną: żłobki, świetlice, punkty opieki dziennej itp., a to dodatkowe koszty”.


Przejdź do artykułu


WYWIAD NIEAUTORYZOWANY

Na łamach Super Expressu opublikowano wywiad z prof. Elżbietą Mączyńską nt. umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (TTIP).


Prof. Elżbieta Mączyńska zwraca szczególną uwagę na kwestię arbitrażu w kontekście TTIP:

„Rzeczywiście, TTIP to nie tylko umowa o wolnym handlu. Istnieją słuszne obawy, że wzmocni ona pozycję korporacji kosztem państw narodowych. Szczególnie istotna wydaje się tu kwestia arbitrażu, dzięki czemu inwestorzy mogą oskarżać państwa ponad prawem danego kraju. Pouczające są tu doświadczenia Australii”.


Przejdź do wywiadu


W „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł na temat debaty zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. pt. „Obciążenia Banków Spółdzielczych – granice ich możliwości”, która odbyła się 20 stycznia 2016 r.

Za myśl przewodnią tej debaty „Rzeczpospolita” przyjęła słowa prof. E. Mączyńskiej:
„W przeciwieństwie do krajów UE mamy do czynienia z marginalizowaniem sektora spółdzielczego. To był wielki błąd transformacji”.


Przeczytaj artykułDziennik Bałtycki powołał się na wypowiedź prof. Elżbiety Mączyńskiej, wspominając o „gospodarce nadmiaru” i jej istocie w świetle dyskusji na temat podatku dochodowego od marketów i zakazu handlu w niedziele.

Witryna zewnętrzna


Dopasuj czcionkę
Kontrast