Na stronie RP.PL (RZECZPOSPOLITA) ukazał się artykuł pt. „Kiedy tarcza dla bezrobotnych”. W nim można przeczytać stanowisko Pani Profesor na temat konieczności stosowania tarczy antykryzysowej w aspekcie ochrony miejsc pracy. Jest to tym bardziej istotna kwestia, gdyż jednym z pesymistycznych scenariuszy jest intensyfikacja bezrobocia w odniesieniu do udziału redystrybucyjnych wydatków […]

Prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego udzieliła szerokiej wypowiedzi dla PAP nt. wejścia Polski do strefy euro. Podkreśliła potrzebę przeprowadzania analiz z perspektywy krótko- i długookresowej, zwracając uwagę na mechanizm dostosowania gospodarczego do tej strefy. Powołując się na noblistę J. Stiglitza oraz innych ekspertów, zauważyła, że cień zjawisk kryzysowych […]

Na stronie internetowej gospodarka.dziennik.pl opublikowano artykuł nt. „Jednolity podatek mocno uderzy w samozatrudnionych. <<Żaden odpowiedzialny rząd tej operacji by nie przeprowadził>>”. Artykuł nawiązuje do planowanych przez rząd zmian w systemie podatkowym. W artykule tym, przytoczono wypowiedź prof. Elżbiety Mączyńskiej, która eksplikuje, że „Zasada progresywności ma przeciwdziałać niesprawiedliwości podatkowej. Obecne rozwiązania […]

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, dr Andrzej Arendarski i dr Jakub Borowski byli gośćmi programu „EKG – Ekonomia, Kapitał, Gospodarka” radia TOKFM, którego gospodarzem jest redaktor Maciej Głogowski.Tematyka audycji była rozpięta, bowiem rozmawiano zarówno, o zamkniętych bramkach A1 i efektów związanych z korkami, jak również o problematyce sekularnej stagnacji, deflacji, czy o jednolitym podatku.


SkomentujWięcej


Prof. Elżbieta Mączyńska weszła w skład kapituły konkursowej oceniającej tegoroczne publikacje z dziedziny nauk ekonomicznych w konkursie „ECONOMICUS”.Gala finałowa będzie towarzyszyła Warszawskim Targom Książki (20.05.2016 r., g. 17:30 w Sali Amsterdam na Stadionie Narodowym w Warszawie).

SkomentujWięcejDopasuj czcionkę
Kontrast