Prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Robert Gwiazdowski i dr Andrzej Arendarski byli gośćmi programu EKG radia TOKFM. Podczas audycji poruszono zagadnienia płac skorelowanych z efektami działalności, agencji ratingowych i klauzuli obejścia prawa podatkowego.


Posłuchaj audycjiGośćmi audycji EKG radia TOK FM byli Prof. Elżbieta Mączyńska, dr Lidia Adamska i dr Andrzej Sadowski. Goście programu rozmawiali na temat nośników energii, omawiając konwencjonalne źródło energii w kontekście alternatywnych rozwiązań. Pani Profesor nawiązała do dwoistego charakteru skutków obniżenia cen ropy naftowej, wskazując na możliwość wystąpienia zdarzenia deflacji jako czynnika demobilizującego inwestorów.POSŁUCHAJ AUDYCJI


Prof. Elżbieta Mączyńska, dr Piotr Maszczyk i Adam Niewiński w programie EKG radia TOK FM u Macieja Zakrockiego rozmawiali nt. podatku bankowego, kwocie wolnej od podatku, rachunkach symulacyjnych i budżecie.POSŁUCHAJ AUDYCJI


Pozytywnie o Inwestycjach Polskich wyraziła się Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dodała, że środowisko ekonomistów od zawsze postulowało, aby środki z prywatyzacji służyły rozwojowi…

ZOBACZ FOTO


Dopasuj czcionkę
Kontrast