Podczas kongresu „MADE IN POLAND” Pani Profesor Elżbieta Mączyńska odniosła się do wielu ważkich kwestii dla gospodarki. Między innymi mówiła o zasadzie KWZK „kupuj, wyrzucaj, zaciągaj kredyt” jako o bulimicznej zasadzie realizowanej przez obecne pokolenie. Odniosła się do grafiki Andrzeja Mleczki. Grafika ta przedstawia Pana Boga niosącego kulę ziemską do […]

Prof. Elżbieta Mączyńska była gościem Polskiego Radia RDC. W krótkim, choć niezwykle merytorycznym wywiadzie poruszyła kwestie, występujących coraz częściej, niepokojów i protestów różnych grup, które uzasadnienie swoje znajdują w przełomie, jaki dokonuje się obecnie w skali globalnej. Zjawisko to określane jest mianem przesilenia cywilizacyjnego. Zdaniem Pani Profesor pojawiające się żądania […]

Dopasuj czcionkę
Kontrast