E. Mączyńska, Zagraża nam stagnacja, „Nowe Życie Gospodarcze” 2015, nr 3-4, s. 16-17.

Przeczytaj


E. Mączyńska, Dylemat pomiaru gospodarki globalnej – produkt krajowy brutto, w: Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform, red. A. Cieślik, J.J. Michałek, Księga jubileuszowa Profesora Włodzimierza Siwińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 194-208.

Przeczytaj


Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska omówiła obecną aktywność towarzystw naukowych podczas kongresu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Więcej (witryna zewnętrzna)

Dopasuj czcionkę
Kontrast