Profesor Elżbieta Mączyńska dokonała oceny mechanizmu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce dla Dziennika Narodowo-Radykalnego „NACJONALISTA.PL”.

7 lutego br. ukazał się krótki artykuł na łamach tego serwisu.


Więcej


Prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Karol Modzelewski oraz red. Rafał Woś byli gośćmi red. Daniela Passenta w radiu TOKFM (w dn. 23.02.2016). W programie poruszono kwestie programu prorodzinnego „500+”, opodatkowania, reindustrializacji, programu Morawieckiego oraz sekularnej stagnacji.W kontekście rozmowy o programie prorodzinnym „500 plus”, Profesor Elżbieta Mączyńska podkreśliła, że:
„Polska charakteryzuje się niższym średnim poziomem transferów socjalnych niż wynosi średni w UE – wbrew temu, co się często mówi, że mamy szeroki zakres rozdawnictwa i tak dalej. Osobiście też wolę jak pieniądze publiczne wykorzystywane są na to, co można najogólniej określić jako dobro wspólne, np. nowoczesne przedszkole, świetlicę i tak dalej. Ten poziom niedoinwestowania polskich rodzin, zwłaszcza niektórych i relatywnie wysoki poziom biedy usprawiedliwia takie podejście.”Posłuchaj audycjiProf. Elżbieta Mączyńska ocenia możliwość realizacji budżetu na 2016 rok i założenia programu „Rodzina 500+” w łagodnym i optymistycznym tonie.


Jednak w kontekście programu „Rodzina 500+” akcentuje:

„Same wypłaty w postaci gotówkowej nie rozwiązują problemów rodzin, problemów demograficznych, o których mówi rząd. Tu potrzebna jest inwestycja w infrastrukturę prorodzinną: żłobki, świetlice, punkty opieki dziennej itp., a to dodatkowe koszty”.


Przejdź do artykułu


Prof. Mączyńska przypomina o szacunkach Pana Prof. Modzelewskiego, który wyliczył liczbę stron dotyczące całego systemu podatkowego na ponad 1 mln, podczas gdy 2-3 lata temu – jak wynika z jego szacunków – było ich ok. 12 tys. Różnica między tymi dwoma liczbami to liczba nowych zapisów powstałych w tym okresie (2-3 lat).

Obejrzyj materiał wideo


Dopasuj czcionkę
Kontrast