Profesor Elżbieta Mączyńska była gościem Wiktora Legowicza w programie „Porozmawiajmy o ekonomii” na antenie TVP Warszawa. Rozmawiano między innymi o deflacji, płacach, programie Morawieckiego, neoliberalizmie a także o szkolnictwie wyższym. W programie poruszono kwestię deflacji i prognoz dot. odwrócenia trendu deflacyjnego. Jak dostrzegła Prof. Elżbieta Mączyńska, deflacja jest „usypiaczem” gospodarki, […]

W prasie i serwisach informacyjnych pojawiły się artykuły o powołaniu nowego szefa NBP. Znalazły się w nich wypowiedzi ekspertów, którzy oceniają wyzwania stojące przed prof. A. Glapińskim. Wśród nich, znajduje się obszerny komentarz prof. Elżbiety Mączyńskiej. Zdaniem prof. Elżbiety Mączyńskiej głównym wyzwaniem dla prof. A. Glapińskiego będzie przede wszystkim deflacja, a nie, […]

Aleksandra Tycner – redaktor Polskiego Radia PL, przedstawiła skrót wypowiedzi polskiej pepiniery w świetle zachodzących zmian na stanowisku prezesa Narodowego Banku Polskiego. Materiał rozpoczął się od przytoczenia słów prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej – Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego:

„Narodowy Bank Polski ma szczęście. Pan Profesor Adama Glapiński właściwie bardzo podobne ma cechy do tych, jakie reprezentował Pan Profesor Marek Belka. Jest też bardzo dobrze wykształconym ekonomicznie człowiekiem. Po drugie zajmuje się teorią ekonomii, ale zarazem funkcjonował w praktyce. Ponadto też ma doświadczenia zagraniczne, co zawsze daje szerszy ogląd sprawy”.Kandydatura profesora Adama Glapińskiego może mieć szczególne i konstytutywne znaczenie dla kierunków rozwoju gospodarki, tym bardziej, że teorie ekonomiczne nie korespondują z aktualnymi i globalnymi problemami realnej gospodarki, szczególnie z utrzymującą się deflacją. Zatem potrzebne jest remedium. Profesor Elżbieta Mączyńska spuentowała wyzwania stojące przed RPP i NBP w kontekście bezradności teorii ekonomicznych wobec deflacji następującymi słowami:

„I to jest trochę chichot historii. Nie zazdroszczę członkom Rady Polityki Pieniężnej i szefowi Narodowego Banku Polskiego. Dosypywanie pieniędzy poprzez obniżanie stopy procentowej nie przekłada się należycie na impuls dla gospodarki i nie sprawia, że zaczynają inwestorzy silniej inwestować – a o to przecież tu chodzi.A także w Polsce zarysowuje się ta deflacja, która jest szczególnie groźna, której podłożem jest fakt nienadążania popytu za podażą. Pojawiają się nawet bardzo egzotyczne, nie do przyjęcia teorie – „helicopter money”, czyli zrzucanie pieniędzy z helikoptera, żeby ludzie kupowali i, żeby dzięki temu gospodarka się rozruszała”.Skomentuj
Więcej5-ego maja odbyła się audycja pt. „Wszystko, co chciałbyś wiedzieć i nie boisz się zapytać”, którą prowadził red. Janusz Weiss. Na prośbę słuchacza Redaktor poprosił Prof. Elżbietę Mączyńską – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego o wyjaśnienie znaczenia inflacji i deflacji dla gospodarki.Skomentuj
Więcej12 kwietnia 2016 r. prof. Elżbieta Mączyńska była gościem red. Macieja Głogowskiego (gospodarza programu EKG – Ekonomia, Kapitał, Gospodarka) w radiu TOKFM. Audycja rozpoczęła się od zagadnienia deflacji, która ma miejsce w Polsce od ok. 20 miesięcy.

Jak zauważyła prof. Elżbieta Mączyńska, deflacja jest wówczas szkodliwa, gdy pod jej wpływem zmniejszają się inwestycje i miejsca pracy. Przyjmując za prof. E. Mączyńską, za przyczyny deflacji można uznać między innymi: niedoszacowanie wpływu technologii i zmiany produktywności.

Ponadto prezes PTE wyjaśniła, że relatywnie duży błąd prognoz deflacji wynika z faktu, że opierają się one na założeniach dostosowanych dla predykcji wyższych poziomów cen, a nie spadku cen, jaki obecnie występuje. Jest to związane przede wszystkim z podstawami teoretycznymi. Bowiem jak podkreśliła prof. Elżbieta Mączyńska, cała teoria zorientowana jest na gospodarkę uwzględniającą ryzyko inflacji – począwszy od Miltona Friedmana aż do dziś.
Stąd też Profesor wyciągnęła wniosek, że „bardzo trudno jest zarządzać czymś, co się kurczy”.


WięcejDopasuj czcionkę
Kontrast