E. Mączyńska, P. Pysz, Classical liberalism, neoliberalism and ordoliberalism, „OIKONOMOS. Journal of Social Market Economy” 2015, vol. 1, no 2, pp. 17-39.

Przeczytaj