Na stronie RP.PL (RZECZPOSPOLITA) ukazał się artykuł pt. „Kiedy tarcza dla bezrobotnych”. W nim można przeczytać stanowisko Pani Profesor na temat konieczności stosowania tarczy antykryzysowej w aspekcie ochrony miejsc pracy. Jest to tym bardziej istotna kwestia, gdyż jednym z pesymistycznych scenariuszy jest intensyfikacja bezrobocia w odniesieniu do udziału redystrybucyjnych wydatków […]

W serwisie Money.pl ukazał się artykuł (z dn. 26.02.2016) na temat finansowych możliwości budżetu państwa dla realizacji programu prorodzinnego „Rodzina 500 plus”.
Zdania ekonomistów, co do jego oceny pod względem ekonomicznym są podzielone.
Wśród optymistycznych opinii na temat tego programu znajduje się opinia przedstawiona przez Prof. Elżbietę Mączyńską-Ziemacką (Prezesa PTE).Więcej


Dopasuj czcionkę
Kontrast