Publikacje

ARTYKUŁY

 

  • Wykaz wybranych publikacji w latach 1991-2017 – LINK

 

 1. Mączyńska E., Analiza rentowności, „Życie gospodarcze” 1995, nr 26, s. 35-36.
 2. Mączyńska E., Bankructwa przedsiębiorstw jako niedostosowanie do przyszłości (analiza w kontekście funkcjonowania sądów gospodarczych), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, nr 39, s. 271-279.
 3. Mączyńska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące, „Ekonomista” 1999, nr 1-2, s. 87-107.
 4. Mączyńska E., Bezrobocie w Polsce wobec megatrendów w gospodarce światowej, „Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej” 2003, nr 87 (LXXXVII), s. 129-138.
 5. Mączyńska E., Cywilizacyjne uwarunkowania rozwoju Polski, „Biuletyn PTE” 2012, nr 2, s. 40-57.
 6. Mączyńska E., Das richtige Maß. Über die richtigen Maßstäbe des Geldes, des Geschäfts und des Lebens, „Aktuelle Ostinformationen” 2010, nr 01-02, s. 58-63.
 7. Mączyńska E., Demoralizująca hipokryzja konstytucji, „Studia Ekonomiczne” 2012, nr 1 (LXXII), s. 125-129.
 8. Mączyńska E., Determinanty, formy i zakres polityki przemysłowej w Polsce, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 1996, nr 726, s. 272-283.
 9. Mączyńska E., Die Ökonomie und der zivilisatorische Umbruch, „Aktuelle Ostinformationen” 2010, nr 03-04, s. 23-40.
 10. Mączyńska E., Die Rolle des Staates unter den Bedingungen des zivilisatorischen Umbruchs, „Aktuelle Ostinformationen” 2005, nr 01-02, s. 12-25.
 11. Mączyńska E., Die Wirtschaftsordnung in Polen – Modelle in der Falle, „Aktuelle Ostinformationen” 2003, nr 03-04, s. 32-42.
 12. Mączyńska E., Dylematy prognozowania a wycena przedsiębiorstw i nieruchomości (refleksje na tle analiz dotyczących kształtowania standardów wyceny), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia” 2009, nr 17, s. 125-139.
 13. Mączyńska E., Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, „Zeszyty Naukowe – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne” 2011, nr 9, s. 43-70.
 14. Mączyńska E., Dysfunkcje i dylematy pomiaru działalności gospodarczej, „Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2012, nr 118, s. 395-412.
 15. Mączyńska E., Egzogenne, cywilizacyjne i ustrojowe uwarunkowania innowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki, „Studia Ekonomiczne” 2015, nr 3(86), s. 314-330.
 16. Mączyńska E., Ekonomia – chremastyczne deformacje, „Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie” 2014, nr 1-4, s. 5-20.
 17. Mączyńska E., Ekonomia a przełom cywilizacyjny, „Studia Ekonomiczne” 2009, nr 3-4 (62-63), s. 137-156.
 18. Mączyńska E., Economics and the Civilization Breakthrough: Open Questions, „Studia Ekonomiczne” 2009, nr 3-4, s. 137-156.
 19. Mączyńska E., Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia” 2011, nr 37, s. 103-120.
 20. Mączyńska E., Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu” 2004, nr 49, s. 107-118.
 21. Mączyńska E., Kłopoty z rentownością, „Nowe Życie Gospodarcze” 2001, s. 4-5.
 22. Mączyńska E., Kondycja przedsiębiorstw, „Nowe Życie Gospodarcze” 2003, nr 3, s. 4-8, 16.
 23. Mączyńska E., Kondycja przedsiębiorstw w Polsce: ocena poprzez rynek pracy i zmiany paradygmatu rozwojowego, „Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej” 2002, 81 (LXXXI), s. 113-127.
 24. Mączyńska E., Kreowanie i konstrukcja modeli dyskryminacyjnych jako narzędzi ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw, „Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej” 2005, nr 93 (XCIII), s. 138-146.
 25. Mączyńska E., Łamane obietnice jako syndrom nieładu instytucjonalnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia” 2013, nr 62, s. 727-742.
 26. Mączyńska E., Meandry upadłości, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2009, nr 1, s. 15-20.
 27. Mączyńska E., Miary finansów przedsiębiorstwa i ich adekwatność, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 172, s. 388-402.
 28. Mączyńska E., Naruszona równowaga, „Gazeta Bankowa” 2009, nr 46, s. 44-46.
 29. Mączyńska E., Nieruchomości jako wyznacznik trendów rozwoju regionalnego i globalnego, „MAZOWSZE Studia Regionalne” 2010, nr 4, s. 35-52.
 30. Mączyńska E., Nowe prawo upadłościowe a identyfikacja zagrożeń w biznesie, „Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej” 2005, nr 92 (XCII), s. 92-96.
 31. Mączyńska E., O podatkach – z fraszką w tle, „Nowe Życie Gospodarcze” 2006, nr 3, s. 5-9.
 32. Mączyńska E., O prawdziwych miarach pieniądza, biznesu i życia, „Nowe Życie Gospodarcze” 2009, nr 23-24, s. 5-8.
 33. Mączyńska E., Ocena kondycji przedsiębiorstwa: Uproszczone metody, „Życie Gospodarcze” 1994, nr 38, s. 42-45.
 34. Mączyńska E., Ordnungspolitische Dilemmata. Streben wir eine ökologisch-soziale Ordnung der Marktwirtschaft an?, „Aktuelle Ostinformationen” 2010, nr 01-02, s. 10-22.
 35. Mączyńska E., Państwo w warunkach rewolucji informacyjnej, „Biuletyn PTE” 2016, nr 3, s. 29-35.
 36. Mączyńska E., Paradoks Deatona. Nobel z ekonomii 2015, „Studia Ekonomiczne” 2015, nr 2 (85), s. 247-258.
 37. Mączyńska E., Planowanie zintegrowane: interdyscyplinarne i holistyczne, „Urbanista” 2008, nr 3 (63), s. 10-12.
 38. Mączyńska E., Potencjał rozwojowy Polski w kontekście hipotezy o nowej sekularnej stagnacji, „Biuletyn PTE” 2015, nr 2(69), s. 62-69.
 39. Mączyńska E., Potencjał rozwojowy Polski w kontekście hipotezy o nowej sekularnej stagnacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia” 2015, nr 73, s. 733-746.
 40. Mączyńska E., Predykcja bankructwa przedsiębiorstw, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2006, nr 1, s. 303-315.
 41. Mączyńska E., Przez ciekawe czasy. Rozmowy Pawła Kozłowskiego ze Zdzisławem Sadowskim, O życiu, ludziach i zdarzeniach, „Przyszłość. Świat-Europa-Polska” 2011, nr 2(24), s. 185-189.
 42. Mączyńska E., Pułapki ekonomiczne i społeczne w warunkach przełomu cywilizacyjnego. Dylematy teoretyczne, „Zeszyty Naukowe – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne” 2006, nr 4, s. 9-25.
 43. Mączyńska E., Rating jako narzędzie pomiaru i kontroli ryzyka działalności gospodarczej, „Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej” 2005, nr 92 (XCII), s. 129-138.
 44. Mączyńska E., Recenzja książki ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH REGIONÓW W POSZUKIWANIU NOWYCH MIAR pod redakcją naukową Hanny Godlewskiej-Majkowskiej, „MAZOWSZE Studia Regionalne” 2009, nr 2, s. 189-194.
 45. Mączyńska E., Refleksje nad książką prof. Zdzisława Sadowskiego pt. „Przez ciekawe czasy”, „Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie” 2011, nr 1-4, s. 187-193.
 46. Mączyńska E., Regional Asymmetries – Basis, Consequences and Counter-measures. Reflections on the Outline of the Book, a scientific edition by Krystyna Gawlikowska-Hueckel and Jacek Szlachta entitled “Recepiveness of Polish Regions to the Challenges of Contemporary Economy: Implications for Regional Development policy?” – book review, „MAZOWSZE Studia Regionalne” 2015, nr 17, s. 159-165.
 47. Mączyńska E., Rewitalizacja i jej antykryzysowe cechy, „Świat Nieruchomości” 2008, nr 65, s. 4-9.
 48. Mączyńska E., Risk and Opportunities of Corporate Bankruptcies, „Economics and Business Administration Journal” 2009, nr 1, s. 57-62.
 49. Mączyńska E., Słabnące tempo wzrostu w gospodarce światowej – sympozjum Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, „Ekonomista” 2003, nr 5, s. 651-659.
 50. Mączyńska E., Społeczna gospodarka rynkowa – pleonazm czy użyteczna w praktyce koncepcja?, „Ekonomia i Prawo” 2006, vol. 2, nr 1, s. 75-91.
 51. Mączyńska E., Sukcesy czołowych ekspertów, „Prawo i Gospodarka” 2001, nr 293, s. 22.
 52. Mączyńska E., Sukcesy i porażki przedsiębiorstw, „Nowe Życie Gospodarcze” 2005, nr 24, s. 18-19.
 53. Mączyńska E., Syndrom hieny upadłościowej, „Gazeta Bankowa” 2010, s. 144-145.
 54. Mączyńska E., Systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw – standardem europejskim, „Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej” 2003, nr 84 (LXXXIV), s. 105-115.
 55. Mączyńska E., System wczesnego ostrzegania: Biznes a ryzyko, „Nowe Życie Gospodarcze” 2004, nr 12, s. 4-9.
 56. Mączyńska E., Szybująca rentowność, „Nowe Życie Gospodarcze” 2004, nr 23 (wydanie specjalne: LISTA 500), s. 19, 32.
 57. Mączyńska E., Towarzystwa ubezpieczeniowe – śmietana do zebrania, „Nowe Życie Gospodarcze” 1997, nr 19, s. 44-45.
 58. Mączyńska E., Upadłości przedsiębiorstw, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2006, nr 1, s. 67-72.
 59. Mączyńska E., Upadłości przedsiębiorstw w Polsce a globalizacja ryzyka, „Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej” 2004, nr 88 (LXXXVIII), s. 55-66.
 60. Mączyńska E., Upadłości przedsiębiorstw – dysfunkcje, ich przyczyny, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009, nr 2 (13), t. 2, s. 195-209.
 61. Mączyńska E., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce a globalizacja ryzyka: Raport Specjalny, „Nowe Życie Gospodarcze” 2004, nr 3, s. 4-8.
 62. Mączyńska E., Wirtschaftsordnung – bedarf an Ordo, „Aktuelle Ostinformationen” 2009, nr 03-04, s. 33-46.
 63. Mączyńska E., Wspomnienie Profesor Tadeusz Kowalik 1926-2012, „Biuletyn PTE” 2012, nr 3, s. 2.
 64. Mączyńska E., Wycena przedsiębiorstw a wycena nieruchomości: dylematy i kontrowersje, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw” 2004, nr 43, t. 1, s. 109-121.
 65. Mączyńska E., Wyznaczniki modelu ustroju społeczno-gospodarczego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2012, nr 230, s. 115-133.
 66. Mączyńska E., Zagrożenie i szansa upadłości przedsiębiorstwa, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2007, nr 3, s. 27-33.
 67. Mączyńska E., Zmiany paradygmatu rozwojowego a ryzyko inwestowania w nieruchomości, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2004, nr 1, s. 128-135.
 68. Mączyńska E., Zróżnicowanie rentowności, „Prawo i Gospodarka” 2001, nr 216, s. 27-28.
 69. Mączyńska E., Zróżnicowanie rentowności przedsiębiorstw, „Nowe Życie Gospodarcze” 2000, nr 46, s. 5-7.
 70. Mączyńska E., Bąk M., Jemielniak D., Jagiełło Z., Nowak D., Herman A., Wartość przedsiębiorstw – destrukcja czy kreacja? : [dyskusja redakcyjna], „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2009, nr 3, s. 4-11.
 71. Mączyńska E., Kuciński K., Wprowadzenie, „Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej” 2005, nr 93 (XCIII), s. 5-13.
 72. Mączyńska E., Mroczek E., Transformacja przez transplantację, „Życie Gospodarcze”  1994, nr 10, s. 28-30.
 73. Mączyńska E., Pysz P., Liberalismsus – Neoliberalismus – Ordoliberalismus, „Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik” 2014, April.
 74. Mączyńska E., Pysz P., Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm, „Ekonomista” 2014, nr 2, s. 221-247.
 75. Mączyńska E., Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa i jej współczesne znaczenie : impresje na temat książki H.F. Wünsche Społeczna gospodarka rynkowa Ludwiga Erharda – naukowe podstawy i błędne polityczne interpretacje, „Ekonomista” 2016, nr 3, s. 403-420.
 76. Mączyńska E., Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa i jej współczesne znaczenie, „Biuletyn PTE” 2016, nr 2, s. 16-22.
 77. Mączyńska E., Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa: ozdobnik czy reklama potrzebna, „Nowe Życie Gospodarcze” 2004, nr 23, s. 4-6.
 78. Mączyńska E., Pysz P., The social market economy and its contemporary, „Biuletyn PTE” 2016, nr 2, s. 23-28.
 79. Mączyńska E., Weres M., Gomułka S., Jasiński L.J., Wilkin J., Zuber M., Cymer A., Nie psuć, „Nowe Życie Gospodarcze” 2006, nr 7, s. 5-10.
 80. Mączyńska E., Zawadzki M., Alokacyjna funkcja rynku papierów wartościowych w ujęciu długoterminowym, „Raporty / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych” 1997, nr 57, s. 34-95.
 81. Mączyńska E., Zawadzki M., Czy przedsiębiorstwa „przejadają” majątek?, „Z Prac Instytutu / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych” 1996, nr 33, s. 37-57.
 82. Mączyńska E., Zawadzki M., Czynniki kształtujące poziom rentowności przedsiębiorstw, „Bank i Kredyt” 1997, nr 3, s. 21-31.
 83. Mączyńska E., Zawadzki M., Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, „Ekonomista” 2006, nr 2.
 84. Mączyńska E., Zawadzki M., Nie wykorzystane możliwości : (analiza na podstawie „Listy 500”), „Nowe Życie Gospodarcze” 1996, nr 33, s. 14-16.
 85. Mączyńska E., Zawadzki M., Nieco lepiej w finansach, „Nowe Życie Gospodarcze” 1997, nr 3, s. 18-20.
 86. Mączyńska E., Zawadzki M., Zadłużenie przedsiębiorstw – pomoc czy przeszkoda?, „Bank i Kredyt” 1996, nr 9, s. 19-27.
 87. Mączyńska-Ziemacka E., Early-warning systems for predicting bankruptcy – Economic Thermometer, „Academia” 2006, nr 9.
 88. Mączyńska-Ziemacka E., Polska transformacja a kapitalizm inkluzywny, „MAZOWSZE Studia Regionalne” 2014, nr 15, s. 13-18.
 89. Mączyńska-Ziemacka E., Mikroekonomia – Termometr dla gospodarki, „Academia” 2006, nr 5.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

 1. Mączyńska E., Anomiczne podłoże erozji ładu gospodarczego, w: Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji – dryf ładu czy jego doskonalenie?, red. P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 61-67.
 2. Mączyńska E., Bankructwa przedsiębiorstw a nadzór właścicielski, w: Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 3. Mączyńska E., Bankruptcies of Enterprises and the Owner’s Supervision, w: The Economy and Economics after Crisis, red. J. Sepp, D. Frear, BWV Berliner Wissschafts-Verlag, Berlin 2011, s. 433-448.
 4. Mączyńska E., Błędy pomiaru w gospodarce – następstwa i przeciwdziałania, w: W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego, red. S. Owsiak, A. Pollok, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 41-52.
 5. Mączyńska E., Cykle życia przedsiębiorstw i ich bankructwa – wnioski i rekomendacje, w: Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 6. Mączyńska E., Dylematy kształtowania przyszłości w kontekście cykli życia przedsiębiorstw, w: Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 7. Mączyńska E., Dylematy pomiaru gospodarki globalnej – produkt krajowy brutto, w: Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform?, red. A. Cieślik, J.J. Michałek, Księga Jubileuszowa Profesora Włodzimierza Siwińskiego, WNE, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014, s. 194-208.
 8. E. Mączyńska, Inkluzywność jako cecha ładu społeczno-gospodarczego, w: Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, red. M. Bałtowski,  PWN, Warszawa, 2016.
 9. Mączyńska E., Poland: The Main Determinants of Socio-Economic Development, w: Economics Questions, Issues and Problems, red. J.T. Karlovitz, International Research Institute s.r.o., Komárno 2014, s. 134-147. ISBN 978-80-89691-07-4.
 10. Mączyńska E., Problemy funkcjonowania sfery badawczo-rozwojowej w warunkach transformacji, w: Dynamika transformacji polskiej gospodarki, red. M. Belka, W. Trzeciakowski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997.
 11. Mączyńska E., Prognostyczne determinanty inwestowania, w: Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce, red. K. Michałek, księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Haliny Henzel, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 51-56. ISBN 978-83-7875-136-6.
 12. Mączyńska E., Rewitalizacja a zasady biznesu, w: Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji, red. M. Bryx, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009, s. 85-116. ISBN 978-83-89440-16-7.
 13. Mączyńska E., Systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej w warunkach globalnej niepewności, w: Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

MONOGRAFIE

 1. Bankructwa przedsiębiorstw w Polsce, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 2. Co ekonomiści myślą o przyszłości, red. J. Kleer, E. Mączyńska, A.P. Wierzbicki, Polska Akademia Nauk Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2009.
 3. Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 4. Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 5. Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, red. E. Mączyńska, P. Pysz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 6. Mączyńska E., Wycena przedsiębiorstw, Zasady, procedury, metody. Wydawnictwo SKwP, Warszawa 2005.
 7. Mączyńska E., Morawska S., Efektywność procedur upadłościowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 8. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., Ile jest warta nieruchomość?, Wyd. Poltext, Warszawa 2016.
 9. Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 10. Poland’s transition and its future, red. E. Mączyńska-Ziemacka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 11. Polska transformacja i jej przyszłość, red. E. Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 12. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, red. E. Mączyńska, INE PAN, Wyd. DiG, Warszawa 2001, t. I.
 13. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, red. E. Mączyńska, INE PAN, Wyd. DiG, Warszawa 2001, t. II.
 14. Zagrożenie upadłością, red. K. Kuciński, E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.

RAPORTY RSSG

 1. Blaski i cienie rządowego programu „Strategia dla Polski”. Warszawa 1994, Raport nr 1.
 2. Reforma centrum – kierunki, zagrożenia, warianty, motywy. Warszawa 1994, Raport nr 2.
 3. Komercjalizacja i prywatyzacja – synergia czy konflikt. Warszawa 1994 – Raport nr 3.
 4. Gospodarka i monopole energetyczne. Warszawa 1994, Raport nr 4.
 5. Bezrobocie. Czy, jak i kiedy można je przezwyciężyć? Warszawa 1995, Raport nr 5.
 6. Strategiczne problemy polityki transportowej. Warszawa 1995, Raport nr 6.
 7. Gospodarka w konstytucji. Warszawa 1995, Raport nr 7.
 8. Negocjacyjny mechanizm płac. Warszawa 1995r., Raport nr 8.
 9. Reforma systemu emerytalno-rentowego. Warszawa 1995, Raport nr 9.
 10. Polityka przemysłowo- strukturalna. Warszawa 1995, Raport nr 10.
 11. Blaski i cienie rządowego programu „Strategia dla Polski”. Warszawa 1995, Raport Specjalny.
 12. Inflacja. Dostosowania i tłumienie. Warszawa 1996, Raport nr 12.
 13. Podstawy trwałego wzrostu gospodarczego i służące temu polityki. Warszawa 1997, Raport nr 13.
 14. Polityka handlowa. Zakres i formy protekcjonizmu. Warszawa 1996, Raport nr 14.
 15. Stan i perspektywy przemysłu węglowego w Polsce. Warszawa 1996, Raport nr 15.
 16. NBP. Podmiot polityki pieniężnej i ogniwo w systemie gospodarczym państwa. Warszawa 1996, Raport nr 16.
 17. Zasady i drogi restrukturyzacji rolnictwa, Warszawa 1996, Raport nr 17.
 18. Bezpośrednie inwestycje i kredyty zagraniczne. Warszawa 1996, Raport nr 18.
 19. Polityka regionalna. Warszawa 1996, Raport nr 20.
 20. Polski ustrój społeczno-gospodarczy. Jaki kapitalizm? Warszawa 2003, Raport nr 22.
 21. Wejście do Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy. Tłumienie bezrobocia i poprawa warunków bytowych ludności (rozwiązane i nierozwiązane problemy strategiczne gospodarczej integracji z Unią Europejską). Warszawa 1997, Raport nr 23.
 22. Reforma systemu emerytalnego w Polsce. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Warszawa 1997, Raport nr 24.
 23. Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce. Warszawa 2005, Raport nr 26.
 24. Kapitał ludzki. Stan i perspektywy. Warszawa 1998, Raport nr 27.
 25. Inwestycje i oszczędności. Znaczenie, statystyka, poziom i perspektywy. Warszawa 1997, Raport nr 28.
 26. Podział dochodu i nierówności dochodowe. Fakty, tendencje, porównania. Warszawa 1997, Raport nr 29.
 27. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej. Warszawa 1997, Raport nr 30.
 28. Administracja publiczna. Stan i kierunki zmian. Warszawa 2005, Raport nr 31.
 29. Polska 2010. Długookresowa strategia rozwoju. Warszawa 1998, Raport nr 32.
 30. Sektor finansowy w gospodarce polskiej. (Stan i perspektywy w obliczu integracji europejskiej). O średniookresowej strategii finansowej. Warszawa 1998, Raport nr 33.
 31. Pro wzrostowa polityka strukturalna państwa. Warszawa 2004, Raport nr 34.
 32. Aktualne tendencje w polskim handlu zagranicznym. Wnioski dla polityki ekonomicznej. Warszawa 1999, Raport nr 35.
 33. System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy. Warszawa 1999, Raport nr 36.
 34. System ochrony zdrowia. Kontrowersje i dylematy. Warszawa 2004, Raport nr 37.
 35. Wieś i rolnictwo. Wyzwania i kierunki rozwiązań w obliczu integracji europejskiej. Warszawa 1999, Raport nr 38.
 36. RSSG o wzroście gospodarczym. Warszawa 2001, Raport nr 39.
 37. Reforma rynku pracy. Jak przyspieszyć tworzenie nowych miejsc pracy? Warszawa 2001, Raport nr 40.
 38. Polskie rolnictwo w obliczu integracji europejskiej. Warszawa 2002, Raport nr 41.
 39. Reprywatyzacja. Stanowisko RSSG w sprawie rządowego projektu ustawy o reprywatyzacji. Warszawa 1999, Raport nr 43.
 40. Tempo wzrostu gospodarki światowej. Implikacje dla Polski. Warszawa 2004, Raport nr 44.
 41. Tworzenie nowych miejsc pracy. Warszawa 2004, Raport nr 47.
 42. Finanse publiczne w szansach i zagrożeniach wzrostu gospodarki Polski. Warszawa 2001, Raport nr 48.
 43. Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa. Warszawa, 2002, Raport nr 49.
 44. Racjonalizacja finansów publicznych w Polsce. Warszawa 2004, Raport nr 50.

POZOSTAŁE MATERIAŁY

 1. Kwiatkowski E., Liberda B., Czyżewski A., Klepacki B., Mączyńska E., Determinanty Rozwoju Polski. Polityka Innowacyjna – red. J. Kotowicz-Jawor, S. Krajewski, E. Okoń-Horodyńska. Do informatora.
 2. Erhard L., Dobrobyt dla wszystkich, oprac. W. Langer [tł. poszcz. rozdz. E. Mączyńska, et. al.], Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 3. Mączyńska E., Civilization at the Turning Point. Economic and Social Dilemmas, Congress of Political Economists International (COPE), 19th Annual Meeting, July 12-19, 2008 New Delhi, India – „THE ECONOMICS OF EDUCATION AND INNOVATION FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH? „.
 4. Mączyńska E., Ewolucja modeli ustroju gospodarczego – oceny, postulaty i kontrowersje, referat na XXI Konferencję Naukową Wspólnej Komisji Ekonomistów Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk na temat: Wyzwania dla Polski i Rosji wobec światowych zmian modelu gospodarki rynkowej, Warszawa, 27-28 czerwca 2011 r.
 5. Mączyńska E., Makroekonomiczne dysfunkcje w kontekście modeli ustroju społeczno-gospodarczego, prezentacja w ramach projektu: „Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform?”, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 18 maja 2013 r.
 6. Mączyńska E., O prawdziwych miarach pieniądza, biznesu i życia, recenzja książki J.C. Bogle’a pt. „Enough. True Measures of Money, Business, and Life”.
 7. Mączyńska E., Planowanie zintegrowane: interdyscyplinarne i holistyczne, w: W poszukiwaniu dobrych kierunków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 26-32.
 8. Mączyńska E., The Civilizational Determinants of Poland’s Development, Proceedings of 2013 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, May 29-31, 2013 Phucket, Thailand.

WYBRANE ZE ZBIORU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.