Project Description

Książka dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej.

Zob. dół strony (pod opisem): książkę można pobrać lub przejrzeć w przeglądarce.

Idee społecznej gospodarki rynkowej zrodzone po II wojnie światowej są znakomitym podłożem do szukania odpowiedzi na pytanie, jak pogodzić konkurencyjność gospodarki z realizacją społecznych celów rozwoju, którym rynki nie potrafią sprostać. Z tego powodu należy z zadowoleniem powitać inicjatywę publikacji na ten temat.

Podobnie jak poprzednie publikacje będące pokłosiem debat i ta również owocuje lekturą, która ma szanse wypełnić pożyteczną misję publiczną. Ład społeczno‑ekonomiczny UE przeżywa przecież poważny kryzys. Obserwuje się tendencje do odchodzenia od pierwotnych idei założycielskich, które były mocno zakorzenione w poglądach głoszonych przez autorów społecznej gospodarki rynkowej. Powracanie do korzeni jest więc ze wszech miar zasadne.

 

[fragment recenzji prof. Michała Gabriela Woźniaka]

 

Przeczytano: 39 razy.