Relacje

1911, 2017

Podstawowe trendy zmian w gospodarce globalnej

Pani prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat pt. „Podstawowe trendy zmian w gospodarce globalnej” podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Ekonomia przyszłości: państwo efektywne czy sprawiedliwe” w III sesji plenarnej pn. „Współczesne problemy ładu społeczno-gospodarczego w XXI wieku”. […]

PRZEJDŹ DO ARCHIWUM

KLIKNIJ, BY PRZEJŚĆ DO ARCHIWUM
PRZEJDŹ DO ARCHIWUM

Kalendarium