Relacje

1911, 2017

Podstawowe trendy zmian w gospodarce globalnej

Pani prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat pt. „Podstawowe trendy zmian w gospodarce globalnej” podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Ekonomia przyszłości: państwo efektywne czy sprawiedliwe” w III sesji plenarnej pn. „Współczesne problemy ładu społeczno-gospodarczego w XXI wieku”. […]

1711, 2017

Dług bez zobowiązań? Problem dochodzenia należności

Pani prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Szkoła Główna Handlowa) wzięła udział w konferencji pt. „Wyzwania Bankowości 2017”, która odbyła się w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w dn. 15.11.2017 r.

Moderowała II panel konferencji pn. „Dług bez zobowiązań? Problem dochodzenia należności”. […]

PRZEJDŹ DO ARCHIWUM

KLIKNIJ, BY PRZEJŚĆ DO ARCHIWUM
PRZEJDŹ DO ARCHIWUM

Kalendarium