Debata pt. „Dyktatura długu”
20-10-15

Debata organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Le Monde diplomatique – edycja polska  oraz Fundację im. Róży Luksemburg w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49, w środę 1 czerwca 2016 r.

Sesja pierwsza godz. 11.30-14.30 „Dług, kryzys i alternatywy”

Przywitanie: prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, red. Przemysław Wielgosz, Redaktor naczelny Le Monde diplomatique – edycja polska

Wprowadzenie i prowadzenie: prof. Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Uczestnicy dyskusji panelowej: 

  • prof. Leokadia Oręziak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Prywatyzacja emerytur źródłem narastania długu publicznego 
  • dr Gavin Rae, Akademia Koźmińskiego – Europejski kryzys długu i wpływ polityk oszczędności na jego pogłębianie się
  • dr Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego – Dług w perspektywie ekonomii feministycznej 
  • red. Rafał Woś, Polityka – Polska debata o długu publicznym z perspektywy postkeynesizmu i koncepcji  Michała Kaleckiego 
  • Piotr Kowzan, Uniwersytet Gdański – Dług studencki 
  • José Ramón Páez Pareja, doradca ekonomiczny władz Kadyksu, Podemos – Kryzys długu i alternatywy w świetle doświadczeń hiszpańskich

Dyskusja Przerwa/poczęstunek godz. 14.30-15.00

Sesja druga  godz. 15.00-17.00 „Długi miejskie i jak z nimi wygrać”

Prowadzenie: red. Przemysław Wielgosz, Le Monde diplomatique – edycja polska

Uczestnicy dyskusji panelowej: 

  • Piotr Ikonowicz, Ruch Sprawiedliwości Społecznej 
  • Marta Rozmysłowicz, Kolektyw Syrena 
  • José Ramón Páez Pareja, doradca ekonomiczny władz Kadyksu, Podemos Dyskusja Zakończenie konferencji

Przeczytano: 196 razy.