Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Następny wpis

Poland's transition and its future

pon. mar 15 , 2010
Poland’s transition and its future, ed. E. Mączyńska, Polish Economic Society, Warsaw 2009. Zagadnienia prezentowane w niniejszej książce dotyczą rozwoju teorii ekonomii i jej głównych nurtów oraz relacji miedzy ekonomią a innymi dyscyplinami zaliczanymi do nauk ekonomicznych. Kwestie te rozpatrywane są w powiązaniu z wyzwaniami rozwojowymi współczesnej gospodarki i przemianami […]