Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu

Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, red. E. Mączyńska, J. Wilkin, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.


Książka dedykowana jest Profesorowi Aleksandrowi Łukaszewiczowi z okazji uczczenia przypadającego w 2010 roku Jubileuszu 60-lecia Jego pracy naukowo-dydaktycznej i działalności na rzecz krzewienia wiedzy ekonomicznej oraz rozwoju społecznego ruchu ekonomistów. Profesor Aleksander Łukaszewicz jest wybitnym ekonomistą związanym z Uniwersytetem Warszawskim jako naukowiec i dydaktyk, a z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym jako wieloletni, zaangażowany działacz.

Słowa od recenzentów:

Książka jest zbiorem kilkunastu interesujących esejów różnych Autorów, dotyczących wyzwań stojących przed współczesną gospodarką i w konsekwencji przed naukami ekonomicznymi. Dotyczą one w prawdzie różnych aspektów gospodarowania ale wszystkie podejmują fundamentalne kwestie stojące dziś przed społeczeństwem. Stąd opublikowanie ich wspólnie w formie książkowej niesie pewną „wartość dodaną” w stosunku do tej wartości, którą wnoszą poszczególne teksty z osobna. Książka jest więc nie tylko hołdem złożonym Panu Profesorowi Aleksandrowi Łukaszewiczowi ale i wartościową pozycją wydawniczą.”
Marek Bednarski

W książce znajdujemy pogłebione rozważania na temat trwałości głównych nurtów i paradygmatów ekonomicznych w okresie pokryzysowym oraz związków ekonomii z innymi dziedzinami nauki (filozofia, geografia ekonomiczna, historia gospodarcza). Książka zawiera także zbiór bardzo interesujących tekstów ekonomicznych, często o charakterze interdyscyplinarnym, na temat funkcjonowania gospodarki światowej i polskiej w dobie pokryzysowej. Autowrzy analizują współczesne wyzwania związane z globalizacją, kryzysem finansowym, czy załamaniem się porządku instytucjonalnego. Tak szerokie spektrum analizowanych zagadnień powinno wzbudzić zainteresowanie licznego grona czytelników.

Jan Jakub Michałek

Przeczytano: 1042 razy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Następny wpis

Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej

sob. mar 15 , 2014
Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, red. E. Mączyńska, Wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013. Przeczytano: 1043 razy.