ARCHIWUM

AKTUALNOŚCI

601, 2018

Cień zjawisk kyzysowych w strefie euro

By |06.1.2018 (14:11)|

Prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego udzieliła szerokiej wypowiedzi dla PAP nt. wejścia Polski do strefy euro. Podkreśliła potrzebę przeprowadzania analiz z perspektywy krótko- i długookresowej, zwracając uwagę na mechanizm dostosowania gospodarczego do tej strefy. Powołując się na noblistę J. Stiglitza oraz innych ekspertów, zauważyła, że cień zjawisk kryzysowych w strefie euro może rozszerzyć swoje pole zasięgu na kraje, które „nie mają jeszcze dostatecznie silnej gospodarki”.

2112, 2017

EKG – Ekonomia, Kapitał, Gospodarka

By |21.12.2017 (20:23)|

Prof. Elżbieta Mączyńska, dr Małgorzata Bonikowska oraz Janusz Jankowiak byli gośćmi Macieja Głogowskiego w Radiu TokFM. Zaproszeni goście udział wzięli w audycji „EKG – Ekonomia, Kapitał, Gospodarka” w dn. 21.12.2017 r.

2012, 2017

Instytucja Rzecznika Funduszy Europejskich to dobry pomysł

By |20.12.2017 (12:21)|

Profesor Elżbieta Mączyńska w rozmowie z Naczelną Redakcją Gospodarczą polskiego Radia podkreśliła, że instytucja Rzecznika Funduszy Europejskich jest dobrym pomysłem.

812, 2017

Mateusz Morawiecki – właściwa osoba na właściwym stanowisku

By |08.12.2017 (14:08)|

Profesor Elżbieta Mączyńska pozytywnie oceniła nominację Mateusza Morawieckiego na premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Uznała, że jest on gwarantem odpowiedzialności za realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

512, 2017

Zmierzch ery taniej pracy

By |05.12.2017 (0:22)|

Profesor Elżbieta Mączyńska zauważa, że zmierzch „ery taniej pracy” może być bodźcem dla rozwoju. Wspomina o tym założeniu w kontekście Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Dopasuj czcionkę
Kontrast