Bankowość i Finanse | Wyzwania współczesności

Wiele wskazuje na to, że propagowana od lat doktryna neoliberalna w dzisiejszym świecie raczej się nie sprawdza. Jakie zatem teorie i koncepcje mogą dziś zaproponować ekonomiści?

Kryzys 2008 r., jak pokazał Joseph E. Stiglitz w książce „Freefall. Free Markets and the Sinking of the Global Economy”, wynikał z wielu przez lata popełnianych błędów systemowych, w tym regulacyjnych. Również i pandemia uwidoczniła ogromną skalę nieprawidłowości w gospodarce globalnej, nawet w przodującej nadal w świecie gospodarce USA. Społeczeństwo amerykańskie przywykło do tolerowania nierówności społecznych, ale występujących głównie na tle rasowym. Obecnie coraz częstszym zjawiskiem w USA stają się jednak skrajne nierówności i bieda wśród białej populacji, zjawiska biedy i degradacji klasy średniej.

Więcej na: alebank.pl

Przeczytano: 810 razy.

PTE_AG

Następny wpis

Dbanie o system społeczny nie zagraża biznesowi

wt. maj 18 , 2021
Zwiększenie kwoty wolnej od podatku i przeciwdziałanie „śmieciówkom” to niezbędny kierunek – uważa prof. Elżbieta Mączyńska z SGH, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. – Nowy Ład trzeba wiązać z Krajowym Planem Odbudowy, a więc cześć środków będzie pochodzi właśnie stąd. Jesteśmy w stanie wojny z wirusem, a ten program ma ratować […]