Społeczeństwo, głupcze!

Fragment wypowiedzi Pani Profesor Elżbiety Mączyńskiej z Forum Dialog Plus

Debata: ŚWIAT PO/Z COVID-19: Jak odbudować i zreformować europejską gospodarkę?

Szersza wypowiedź Pani Profesor Elżbiety Mączyńskiej rozpoczyna się od 47:59 minuty.

Zapraszamy do obejrzenia dwóch materiałów wideo z Forum Dialog Plus. Pierwszy z nich to fragment wypowiedzi Pani Profesor Elżbiety Mączyńskiej, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Drugi materiał to cała debata „Debata: ŚWIAT PO/Z COVID-19: Jak odbudować i zreformować europejską gospodarkę?” . Od 47:59 minuty można obejrzeć dłuższy fragment, zawierający pełną wypowiedź Pani Prezes PTE.

Kluczowym tagiem tej wypowiedzi jest zaadaptowana i zmodyfikowana wypowiedź prezydenta Clintona: „Ekonomia, głupcze!” na „Społeczeństwo, głupcze!”. Ta zmiana tego hasła jest podyktowana obecną sytuacją kryzysową, wywołaną pandemią koronawirusa. Jak podkreśla Szefowa PTE, obecnie powinno się skupić na chronieniu tych warstw społecznych, które są najbardziej poszkodowane pandemią. W jej wyniku zauważa się spowolnienie gospodarcze, zagrożenie recesją, a nawet sekularną stagnacją i rewoltami. Zdaniem Pani Profesor Elżbiety Mączyńskiej rzeczywistość gospodarcza obrazuje nieład, znaczące rozpiętości i nierówności w dochodzie, rachityczny wzrost w różnych częściach świata na poziomie ok. 1% lub mniejszym i kierowaniem się zasadą: „bogatsi będą bogatszymi, a biedni biedniejszymi” , tym samym kurczeniem się klasy średniej. Fundamentalnych zmian należy doszukiwać się przede wszystkim w zmianie paradygmatu (długotrwałego procesu) i poszukiwaniu rozwiązań systemowych, czyli odejścia do społeczeństwa Rottweilerów. Istotne jest przy tym, aby w rachunku społeczno-ekonomicznym, ujmować także efekty zewnętrzne, czyli externalities.

Przeczytano: 2791 razy.

PTE

Następny wpis

Prof. Elżbieta Maczyńska recenzentem REV 4.0. "Zasoby rozwojowe nowej gospodarki"

niedz. cze 7 , 2020
Pani Profesor Elżbieta Mączyńska została powołana do Panelu Recenzentów, jako jeden z 9 uznanych badaczy w zakresie analizy problemów węzłowych w programie REV 4.0 / Rewolucja w ekonomii. Przez wartości. Jest recenzentem problemu „ZASOBY ROZWOJOWE NOWEJ GOSPODARKI” Przeczytano: 2792 razy.