Reorganizacja w kierunku produkcji dóbr społecznie pożądanych

Na stronie RP.PL (RZECZPOSPOLITA) ukazał się artykuł pt. „Kiedy tarcza dla bezrobotnych”. W nim można przeczytać stanowisko Pani Profesor na temat konieczności stosowania tarczy antykryzysowej w aspekcie ochrony miejsc pracy.

Jest to tym bardziej istotna kwestia, gdyż jednym z pesymistycznych scenariuszy jest intensyfikacja bezrobocia w odniesieniu do udziału redystrybucyjnych wydatków transferowych  w strukturze wydatków budżetu państwa. Może okazać się, że środków nie będzie wystarczało na pomoc dla najbardziej potrzebujących.

Implementacja narzędzi przesuwania pracowników między sektorami lub wewnątrz sektorów w sposób przemyślany i szybki oraz współpraca pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym to ścieżka ochrony miejsc pracy. Jest to także sposób na reorganizację przedsiębiorstw w kierunku produkcji dóbr społecznie pożądanych (merit goods) w świetle obecnego zagrożenia. Do dóbr społecznie pożądanych zalicza się w tym kontekście produkcję odzieży ochronnej, respiratorów, czy dostarczanie usług dla służby zdrowia.

>> RP.PL: Kiedy tarcza dla bezrobotnych

Przeczytano: 1546 razy.

PTE

Następny wpis

Nieodpowiedni moment na wprowadzenie bezwarunkowego dochodu gwarantowanego

pt. kw. 3 , 2020
W artykule pt. „Bezwarunkowy dochód gwarantowany lekarstwem na kryzys?” opublikowanym w Euractiv, Pani Profesor Elżbieta Mączyńska przyjęła stanowisko wobec wprowadzenia bezwarunkowego dochodu gwarantowanego w okresie kryzysu spowodowanego koronawirusem. Podkreśliła, że nie jest do odpowiedni moment na wprowadzenie tego narzędzia polityki gospodarczej, tym bardziej, że uwagę należy skupić na osobach najbardziej […]