O potrzebie tworzenia nowych rozwiązań prawnych dla świata biznesu

Wielcy naukowcy z obszaru ekonomii zgodnie twierdzą, że otoczenie technologiczne świata, zmieniające się w zatrważającym tempie stawia przez rządami państw i społeczeństwami zupełnie nowe wyzwania, zarówno pod względem ekonomicznym, klimatycznym oraz społecznym. Nowe modele biznesowe wielkich firm i proces globalizacji powodują, że występujące stare systemy prawne są nieskuteczne, przez co konieczne staje się zastosowanie rozwiązań na poziomie ponadnarodowym.

Jedną z takich propozycji – według Pani Profesor Elżbiety Mączyńskiej – jest wprowadzenie takiego modelu opodatkowania nowych gigantów, by nie miały one możliwości jego unikania. Jeżeli np. wielka firma cyfrowa nie miałaby gdzie uciec z podatkiem albo nawet miałaby, ale tych miejsc byłoby niewiele, to wtedy musiałaby się poddać tym regułom podatkowym, bo inaczej groziłoby to marginalizacją jej działalności. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego podkreśliła jednak, że Unia Europejska robi w tym zakresie stosunkowo niewiele.

Więcej szczegółów nt. wywiadu na następującej stronie internetowej:

BusinessJournal.pl: prof. E. Mączyńska: Trzeba tworzyć nowe rozwiązania prawne dla biznesu

 

 

Przeczytano: 1738 razy.

PTE_KMH

Następny wpis

Kolorowe łabędzie cechą obecnej rzeczywistości gospodarczej

wt. lut 25 , 2020
Podczas audycji „Rządy Pieniądza” Pani Profesor Elżbieta Mączyńska zauważyła, że najbardziej charakterystyczną cechą obecnego świata jest gwałtowna i stale narastająca niepewność, z którą wiążą się kolorowe łabędzie, m.in. czarny, zielony i niebieski. Czarnym łabędziem  nazwa się zjawisko, którego nie można było przewidzieć, choć te istotnie oddziałuje na rzeczywistość gospodarczą. Zielone […]