Profesor Elżbieta Mączyńska, na łamach ForumAkademickiego omówiła zainteresowania badawcze tegorocznych noblistów, czyli Romera i Nordhausa. Obydwaj nobliści zajmują się badaniami nad długookresowym wzrostem gospodarczym oraz długookresową równowagą pomiędzy trzema sferami: gospodarczą, społeczną i ekologiczną. Uwzględniają przy tym efekty zewnętrzne.

 

Więcej >> Prenumeruj.ForumAkademickie.pl: O tegorocznej Nagrodzie Nobla w dziedzinie ekonomii mówi prof. Elżbieta Mączyńska

Przeczytano: 39 razy.