W programie „Rządy Pieniądza” (Polskie Radio 24) Pani prof. Elżbieta Mączyńska rozmawiała o braku nawyku oszczędzania.

Wymieniła powody, które są tego powodami, mianowicie:

  • brak zaufania do oszczędzania – obawa przed spadkiem przyszłej wartości oczekiwanej,
  • większa skłonność do zamiany pieniądza na dobra materialne, co wynika z preferencji społeczeństwa w kraju na dorobku,
  • nieufność i ostrożność wobec instytucji finansowych.

Więcej na stronie internetowej (relacja z audycji oraz materiał audio):

>> PolskieRadio.pl: Historia zniszczyła w nas nawyk oszczędzania

Przeczytano: 496 razy.