W Radiu dla Ciebie dyskutowała Pani Prof. Elżbieta Mączyńska oraz Pan Piotr Kuczyński. Pani Profesor Elżbieta Mączyńska odniosła się m.in do wykorzystania zdolności produkcyjnych, syndromu gospodarki nadmiaru, inflacji kosztowej i popytowej.

Więcej:

>> RDC.pl: Prof. Elżbieta Mączyńska (SGH) i Piotr Kuczyński (Xelion) dyskutowali w audycji o bieżących sprawach gospodarczych

Przeczytano: 507 razy.