Pani prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska w wywiadzie dla KulturaLiberalna.pl szeroko odniosła się do polityki pana premiera Morawieckiego. W swojej wypowiedzi Profesor nawiązała do kwestii trwałego, zrównoważonego rozwoju, luki popytowej, rachunku kosztów i korzyści zewnętrznych, a także do długookresowej strategii rozwoju sektora energetyki.

Wywiad z panią prof. dr hab. Elżbietą Mączyńską przeprowadzał pan red. Adam Puchejda – zastępca sekretarza redakcji „Kultury Liberalnej”.

Wywiad jest dostępny pod adresem internetowym:

>> KulturaLiberalna.pl: Wspierajmy Morawieckiego – Elżbietą Mączyńską rozmawia Adam Puchejda

„KULTURA LIBERALNA” 35/2017, nr 451 (29.08.2017)

Przeczytano: 920 razy.