Na stronie NSZZ Solidarność REGION ŚLĄSKO-DĄBROWSKI opublikowano wywiad z prof. dr hab. Elżbietą Mączyńską-Ziemacką na temat sytuacji na rynku pracy. Więcej pod adresem:

>> SolidarnoscKatowice.pl: Wywiad z prof. dr hab. Elżbietą Mączyńską-Ziemacką

Przeczytano: 66 razy.