„Tempo wzrostu gospodarczego rośnie i zbliża się do 4 proc., co podkreślają nawet agencje ratingowe, które zwiększają prognozy wzrostu tempa PKB dla Polski. To będzie miało pozytywny wpływ na stan budżetu państwa, bo im większe tempo wzrostu, tym większe wpływy z podatków od zatrudnionych. A zwiększa się też zatrudnienie” – powiedziała prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka. Szerszy komentarz znajduje się pod adresem:

>> Forsal.pl: Dlaczego zeszłoroczny deficyt był tak niski?

Przeczytano: 75 razy.