Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz wykładowca SGH w Warszawie, udzieliła wywiad dla „Super Expressu”. Szeroko omówiła w nim, jakie będą konsekwencje zniesienia wiz turystycznych dla Ukraińców w Unii Europejskiej.

Zdaniem prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej, odpływ Ukraińców z polskiego rynku pracy do unijnego nie nastąpi natychmiast. W jej opinii nie wszyscy posiadają odpowiednie kwalifikacje, aby móc znaleźć odpowiednią dla siebie pracę, oprócz tego mogą wystąpić bariery językowe i kulturowe.

>> Więcej

Przeczytano: 172 razy.