Racjonalność ekonomiczna powinna przejawiać się w stawkach minimalnego wynagrodzenia ustawowego.

W podsumowanie dnia przez Polskie Radio 24, przytoczono stanowisko prof. Elżbiety Mączyńskiej, według której można oczekiwać wzrostu płacy minimalnej.

Jak akcentuje Profesor, istotne przy podwyższaniu płacy minimalnej jest zachowanie zasady efektywności rachunku i racjonalności ekonomicznej, co oznacza, że wzrost płacy minimalnej powinien być skorelowany z produktywnością.

>> Więcej na stronie Polskiego Radia

Przeczytano: 134 razy.