Na antenie Polskiego Radia 24, w programie radiowej Jedynki pt. „Gospodarka dla każdego 2017” odnosząc się do banków spółdzielczych, prof. Elżbieta Mączyńska powiedziała: „To są na ogół mniejsze banki, ale niezwykle ważne dla aktywizowania lokalnej przedsiębiorczości. To są banki, które mogą aktywizować krajowy kapitał, mogą podejmować różne inicjatywy finansowania. Spółdzielcy zrzeszeni w […]

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka została powołana na członka Rady Nadzorczej PKO BP w nowej kadencji, która rozpoczęła się w dn. 22 czerwca 2017 r. Warto wspomnieć, że Profesor pełniła tę samą funkcję w poprzedniej kadencji.

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz wykładowca SGH w Warszawie, udzieliła wywiad dla „Super Expressu”. Szeroko omówiła w nim, jakie będą konsekwencje zniesienia wiz turystycznych dla Ukraińców w Unii Europejskiej. Zdaniem prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej, odpływ Ukraińców z polskiego rynku pracy do unijnego nie nastąpi natychmiast. […]

O polityce migracyjnej rozmawiała prof. Elżbieta Mączyńska na antenie Polskiego Radia 24. Profesor Mączyńska podkreśliła, że „obowiązek przyjmowania uchodźców wynika nie tylko z naszych umów unijnych, ale także światowych. Jako kraj cywilizowany, na forum ONZ, zobowiązaliśmy się pomagać uchodźcom”.

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska była gościem programu „Godzina Filozofów” radia TOKFM. W programie rozmawiano o ekonomii jako nauce społecznej, nawiązano także do kapitalizmu, gospodarki nadmiaru, nadpodaży i niedostatecznym popycie. Profesor wyjaśniła jak zachowują się podmioty na rynku w środowisku niskich stóp procentowych.