Poprawa wskaźników gospodarczych jest zbieżna z prognozami ekonomistów.

Na łamach FORSAL.PL nawiązano do komentarza prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej, który dotyczył interpretacji wyników opublikowanych przez GUS.

Jak wynika z interpretacji wyników, można oczekiwać poprawy wskaźników w budownictwie, co wiąże się między innymi z finansowaniem inwestycji infrastrukturalnych ze środków unijnych, gdzie partycypuje budownictwo.

Ekonomistka dodaje, że wskaźniki gospodarcze będą ulegać poprawie, chyba, że wystąpią wydarzenia nadzwyczajne.

>> Więcej

 

Przeczytano: 98 razy.