Rp.pl nawiązuje do źródeł poprawy sytuacji makroekonomicznej Polski, zauważając, że sukcesu nie można przypisać wyłącznie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

Profesor Elżbieta Mączyńska zauważa, że gospodarka rozwija się i będzie rozwijać przez okres ok. 5 lat bez pomocy rządu.

Wydaje się, że ekspertka przenosi akcent ze spojrzenia krótkowzrocznego na dalekowzroczne, podkreślając istotę decyzji wynikających z realizacji SOR.  Szczególnie ważne są te działania, które mogłyby przyczynić się do napędzania rozwoju w długiej perspektywie.

>> Więcej

Przeczytano: 101 razy.