Zarysowane kierunki rozwoju w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju…

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska w komunikacie dla PAP szeroko odniosła się do przyjętej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Poza oceną tego dokumentu, skupiła się także na enumeracji kierunków rozwoju, dzięki którym zaprzestaje się marnotrawić potencjał Polski.

Mowa przede wszystkim o przemyśle lotniczym, okrętowym oraz elektronicznym.

Szerszy kontekst znajduje się na portalu FINANSE.WNP.PL:

>> Finanse.WNP.PL: Prezes PTE: zmiany w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju od dawna pożądane

Kierunki rozwoju…

Przeczytano: 281 razy.