Ujemne saldo dochodów pierwotnych na poziomie 5 mld zł!

Po opublikowaniu wyników obrotów bieżących przez NBP, problematyczna wydaje się kwestia ujemnego salda dochodów pierwotnych, o czym przypomina prof. Elżbieta Mączyńska.
Ujemne saldo dochodów pierwotnych na poziomie 5 mld zł jest mniejsze niż rok temu. W jego skład wchodzą głównie transfery kapitału zagranicznego, który jest obecny w Polsce. Są to na przykład dywidendy i inne świadczenia na rzecz kapitału zagranicznego. Tutaj widać problem, na który w strategii odpowiedzialnego rozwoju zwraca uwagę wicepremier Morawiecki.

W artykule opublikowanym na stronie FINANSE.WP.PL przedstawiono salda poszczególnych komponentów rachunku bieżącego.

Zapraszamy do lektury materiału źródłowego:

>> Finanse.WP.PL: Mączyńska: deficyt w obrotach bieżących lepszy od oczekiwań ekonomistów

Przeczytano: 405 razy.