W podsumowaniu programu „Puls Gospodarki” nt. nowych przepisów antylichwiarskich redakcja Polskiego Radia podkreśliła dwie istotne wypowiedzi prof. Elżbiety  Mączyńskiej.

W jednej z nich Profesor eksponuje znaczenie znajomości uregulowań prawnych i konsekwencji z ich nieprzestrzegania przez osoby zaciągające pożyczki. W drugiej Prezes PTE zauważa, że ograniczenia dot. zmniejszenia pozaodsetkowych kosztów kredytu do 10% wartości kredytu są konieczne.
Przejdź dalej

Przeczytano: 207 razy.