Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska uczestniczyła w audycji radia TOK FM (EKG). Rozmawiano o tematach powiązanych z integracją UE, do których należy zaliczyć m.in.: Brexit i strefę euro. W tym kontekście nawiązywano do sytuacji gospodarczej Polski.

Profesor Mączyńska odwołała się do wyników sondażu Gazety Wyborczej w sprawie uczestnictwa Polski w UE , z których wynika, że większość Polaków opowiadają się za tym uczestnictwem (70% głosowało za). Niepokojącym sygnałem, zdaniem prezesa PTE są wyniki sondażu wśród młodego pokolenia, które sceptycznie podchodzi do uczestnictwa Polski w UE.

W dalszej części audycji poruszono kwestię wejścia do strefy euro. Ekonomistka twierdzi, że obecnie należy podchodzić z dystansem do wejścia Polski do strefy euro z uwagi na wątpliwości dot. funkcjonowania jej funkcjonowania. Wydaje się, że był to pomysł polityczny, prawdopodobnie nie wynikający z przesłanego ekonomicznych.

Ponadto profesor Elżbieta Mączyńska zauważyła, że kurs złotego nie zmieni się drastycznie, podobnie jak ocena agencji ratingowej Fitch. Jak podkreśla Profesor agencja Fitch raczej jest ostrożna w swoich ocenach.

W celu odsłuchania audycji należy kliknąć na button „Posłuchaj”, który znajduje się poniżej.

<iframe frameborder=0 width=100% height=100% src=”http://audycje.tokfm.pl/widget/38830″></iframe>

O problemach UE

Przeczytano: 359 razy.