O scenariuszach działań agencji ratingowej Moody’s na łamach FAKT24.PL

Profesor Elżbieta Mączyńska podzieliła się swoimi uwagami dot. sytuacji makroekonomicznej kraju w kontekście oceny agencji ratingowej Moody’s – na podstawie, których powstał materiał Jakuba Wołosowskiego (dziennikarza Fakt24.pl).Jak podkreśla Profesor, sytuacja makroekonomiczna jest dobra, mimo, że jest „lekkie zagrożenie” w odniesieniu do stabilności finansów państwa i kweresu wokół Trybunału Konstytucyjnego.Profesor eksplikuje, że nie przewiduje istotnego załamania gospodarki, gdyż Ci inwestorzy, którzy mieli się wycofać, już to zrobili. Co prawda, będzie to miało swój wpływ na osłabienie złotego, ale bez impasowych konsekwencji.Nawet gdyby Moody’s obniżył perspektywę ratingu na negatywną, co zdaniem prof. Elżbiety Mączyńskiej, może być „wielce prawdopodobne” – nie wpłynie to znacząco na pogorszenie sytuacji gospodarczej kraju, a może wręcz pozytywnie wpłynęłoby na zachowania inwestorów.W przypadku realizacji scenariusza, według którego agencja ratingowa Moody’s nie podjęłaby żadnych działań, należałoby wówczas spodziewać się umocnienia złotego wobec wiodących walut, tj. euro, dolar czy funt brytyjski. Miałoby to też pozytywne znaczenie z perspektywy inwestorów.Na tym tle Jakub Wesołowski, przytacza z Business Insider’a wypowiedź prof. Elżbiety Mączyńskiej, z której wynika, że odpływ inwestorów jest mało prawdopodobny, gdyż klimat dla przedsiębiorców można określić mianem „raju”.Skomentuj
Więcej


Profesor Elżbieta Mączyńska podzieliła się swoimi uwagami dot. sytuacji makroekonomicznej kraju w kontekście oceny agencji ratingowej Moody’s – na podstawie, których powstał materiał Jakuba Wołosowskiego (dziennikarza Fakt24.pl).Jak podkreśla Profesor, sytuacja makroekonomiczna jest dobra, mimo, że jest „lekkie zagrożenie” w odniesieniu do stabilności finansów państwa i kweresu wokół Trybunału Konstytucyjnego.Profesor eksplikuje, że nie przewiduje istotnego załamania gospodarki, gdyż Ci inwestorzy, którzy mieli się wycofać, już to zrobili. Co prawda, będzie to miało swój wpływ na osłabienie złotego, ale bez impasowych konsekwencji.Nawet gdyby Moody’s obniżył perspektywę ratingu na negatywną, co zdaniem prof. Elżbiety Mączyńskiej, może być „wielce prawdopodobne” – nie wpłynie to znacząco na pogorszenie sytuacji gospodarczej kraju, a może wręcz pozytywnie wpłynęłoby na zachowania inwestorów.W przypadku realizacji scenariusza, według którego agencja ratingowa Moody’s nie podjęłaby żadnych działań, należałoby wówczas spodziewać się umocnienia złotego wobec wiodących walut, tj. euro, dolar czy funt brytyjski. Miałoby to też pozytywne znaczenie z perspektywy inwestorów.Na tym tle Jakub Wesołowski, przytacza z Business Insider’a wypowiedź prof. Elżbiety Mączyńskiej, z której wynika, że odpływ inwestorów jest mało prawdopodobny, gdyż klimat dla przedsiębiorców można określić mianem „raju”.Czytaj

Przeczytano: 457 razy.

PTE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Następny wpis

Chichot historii - nieporadność teorii ekonomicznych wobec deflacji

niedz. maj 22 , 2016
<blockquote><p text-align="justify"> <b>Aleksandra Tycner - redaktor Polskiego Radia PL, przedstawiła skrót wypowiedzi polskiej pepiniery w świetle zachodzących zmian na stanowisku prezesa Narodowego Banku Polskiego. Materiał rozpoczął się od przytoczenia słów prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej - Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego:</b><BR> "Narodowy Bank Polski ma szczęście. Pan Profesor Adama Glapiński właściwie bardzo podobne ma cechy do tych, jakie reprezentował Pan Profesor Marek Belka. Jest też bardzo dobrze wykształconym ekonomicznie człowiekiem. Po drugie zajmuje się teorią ekonomii, ale zarazem funkcjonował w praktyce. Ponadto też ma doświadczenia zagraniczne, co zawsze daje szerszy ogląd sprawy". <BR><BR> <b>Kandydatura profesora Adama Glapińskiego może mieć szczególne i konstytutywne znaczenie dla kierunków rozwoju gospodarki, tym bardziej, że teorie ekonomiczne nie korespondują z aktualnymi i globalnymi problemami realnej gospodarki, szczególnie z utrzymującą się deflacją. Zatem potrzebne jest remedium. Profesor Elżbieta Mączyńska spuentowała wyzwania stojące przed RPP i NBP w kontekście bezradności teorii ekonomicznych wobec deflacji następującymi słowami:</b><BR> "I to jest trochę chichot historii. Nie zazdroszczę członkom Rady Polityki Pieniężnej i szefowi Narodowego Banku Polskiego. Dosypywanie pieniędzy poprzez obniżanie stopy procentowej nie przekłada się należycie na impuls dla gospodarki i nie sprawia, że zaczynają inwestorzy silniej inwestować - a o to przecież tu chodzi. <BR><BR> A także w Polsce zarysowuje się ta deflacja, która jest szczególnie groźna, której podłożem jest fakt nienadążania popytu za podażą. Pojawiają się nawet bardzo egzotyczne, nie do przyjęcia teorie - "helicopter money", czyli zrzucanie pieniędzy z helikoptera, żeby ludzie kupowali i, żeby dzięki temu gospodarka się rozruszała". <BR><BR> [button link="http://prezes.pte.pl/chichot-historii-nieporadnosc-teorii-ekonomicznych-wobec-deflacji/#comments" color="default" size="small" type="" shape="" target="_self" title="" gradient_colors="|" gradient_hover_colors="|" accent_color="" accent_hover_color="" bevel_color="" border_width="1px" shadow="" icon="fa-comment-o" icon_position="left" icon_divider="no" modal="" animation_type="0" animation_direction="left" animation_speed="1" alignment="right" class="" id=""]Skomentuj[/button] <BR><BR> [button link="http://prezes.pte.pl/chichot-historii-nieporadnosc-teorii-ekonomicznych-wobec-deflacji/" color="default" size="small" type="" shape="" target="_self" title="" gradient_colors="|" gradient_hover_colors="|" accent_color="" accent_hover_color="" bevel_color="" border_width="1px" shadow="" icon="fa-plus" icon_position="left" icon_divider="no" modal="" animation_type="0" animation_direction="left" animation_speed="1" alignment="right" class="" id=""]Więcej[/button] <BR><BR> </p></blockquote>