Na stronie TVN24 opublikowano raport nt. „Polska młodych”. W rozdziale zatytułowanym „Jak to naprawić?” zostały zestawione stanowiska z różnych gremiów opiniotwórczych. W jednej z zamieszczonych wypowiedzi powołano się na spostrzeżenia prof. Elżbiety Mączyńskiej, odwołując się do aktualnych problemów społeczno-ekonomicznych, wynikających między innymi z zapaści demograficznej, emigracji, a także rozpiętości między popytem a podażą.Przeczytaj


Przeczytano: 237 razy.