Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. dr hab. E. Mączyńska udzieliła wywiadu mediom na temat wyzwań, jakie stoją przed obecną Radą Polityki Pieniężnej, dodając, że będzie to jedna z najtrudniejszych kadencji.

Prof. Elżbieta Mączyńska zauważa w kontekście obecnej sytuacji makroekonomicznej, że:

„teraz mamy procesy deflacji. Cel się zmienia. A z drugiej strony te procesy deflacji wynikają z tych niekorzystnych przemian jakie dokonują się w świecie. Jednym z takich istotnych zagrożeń to jest zagrożenie sekularną stagnacją, czyli taką trwałą stagnacją. Pojawia się błędne koło, w którym popyt nie nadąża za podażą i nadchodzi do obniżek cenowych. Mamy swego rodzaju syndrom niskiego pieniądza (…). Trudność prowadzenia polityki pieniężnej polega na tym, że te tradycyjne narzędzia i metody nie działają”.
Newseria


Bankier


WirtualneMedia


Interia


wGospodarce


Polskie Radio


Przeczytano: 357 razy.