Prof. dr hab. E. Mączyńska (prezes PTE) była gościem telewizji TVP3 Warszawa w programie pt. „Porozmawiajmy o ekonomii”. Program był transmitowany na żywo w dniu 25 lutego 2016 r.

Tematem tego odcinka „Porozmawiajmy o ekonomii” był program rozwoju gospodarczego pt. „Plan na rzecz rozwoju odpowiedzialnego” (tzw. Plan Morawieckiego). Profesor Mączyńska omówiła główne jego punkty.
Przede wszystkim podkreśliła znaczenie reindustrializacji oraz określiła, jak należy pojmować to pojęcie. Ponadto Profesor omówiła rolę innowacyjności dla Polski, przypominając, jakie powinny być dobre praktyki, rozumiane przez pryzmat wdrażania naukowych rozwiązań do praktyki. Prezes PTE przybliżyła również kwestię wyciekania pieniędzy z powodu dziury w systemie podatkowym, podając szacunki, które w tym programie zostały podane.


Obejrzyj


Przeczytano: 336 razy.