E. Mączyńska, Paradoks Deatona. Nobel z ekonomii 2015: najwyższe ekonomiczne laury, „Studia Ekonomiczne” 2015, nr 2 (LXXXV), s. 247-258.PrzeczytajProf. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego była gościem radia TOK FM. Audycja była poświęcona aktualnym problemom gospodarczym Polski, przy czym prof. Elżbieta Mączyńska zwróciła szczególną uwagę na kwestię absurdów w polskim systemie podatkowym, przypominając o działaniu regresywnego systemu podatkowego dochodowego. Pani Profesor wspomniała również o wynikach badań A. Deatona w świetle omawianego problemu rozpiętości dochodowych i majątkowych. Wątkom tym można szerzej przysłuchać się, odtwarzając zapis audycji.

WięcejNa stronie Dziennika Polskiego 24 ukazał się artykuł nt. „Lichwa została trochę ograniczona”, w którym powołano się na wypowiedź profesor Elżbiety Mączyńskiej. Prof. Mączyńska eksplikuje zaciąganie kredytów na niekorzystnych warunkach zjawiskiem nierówności społecznych. Zauważa przy tym, że społeczeństwo można podzielić na tych, którzy mają możliwość dokonywania wyboru pomiędzy różnymi ofertami bankowymi i na osoby, które takiej możliwości nie mają, w związku z tym zaciągają kredyty tam, gdzie je otrzymają.

PrzeczytajE. Mączyńska, Anomiczne podłoże dysfunkcji systemu społeczno-gospodarczego, [w:] Kryzysy systemowe, red. J. Kleer, E. Mączyńska, J.J. Michałek, J. Niżnik, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2014, s. 129-149.

Przeczytaj


Profesor Elżbieta Mączyńska była gościem programu „EKG – Ekonomia, Kapitał, Gospodarka” w radiu TOK FM, który był emitowany 7 marca.
Podczas audycji próbowano odpowiedzieć na pytanie: czy w Polsce za 15 lat zarobki zrównają się z zarobkami krajów zachodnich?
Prof. Elżbieta Mączyńska zauważyła, że „w świecie burzliwych przemian nic nie jest niemożliwe”. Prezes PTE dodała, że będzie to zależało przede wszystkim od tempa wzrostu gospodarczego i produktywności pracy.
W dalszej cześci audycji, Profesor Elżbieta Mączyńska przełamując mur świadomego przemilczania sukcesów polskich przedsiębiorstw, zauważyła przedsiębiorstwo ALUMAST z Wodzisławia Śląskiego, które z niedużego przedsiębiorstwa stało się przedsiębiorstwem globalnym.WięcejDopasuj czcionkę
Kontrast