Wraz ze zbliżającym się zakończeniem 2016 roku opinia publiczna podsumowuje skutki programu 500+. Skutki dla gospodarki i społeczeństwa reasumują również podsekretarz stanu w ministerstwie Rodziny Pracy i Rodziny Społecznej oraz prof. Elżbieta Mączyńska – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i profesor SGH w Warszawie w roli eksperta ekonomicznego.

Prof. Elżbieta Mączyńska prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego dla Polskiego Radia PL skomentowała pozytywny wpływ programu „Rodzina 500+” oraz odniosła się do programu „Mieszkanie Plus”. W opinii prof. Mączyńskiej program „Mieszkanie Plus” może korzystnie wpłynąć na planowanie sytuacji zawodowej.

Na antenie Polskiego Radia 24 w programie „Puls gospodarki” eksperci wypowiadali się na temat nowej ustawy antylichwiarskiej. Gośćmi byli prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i profesor SGH w Warszawie), Witold Michałek (ekspert ds. gospodarki BCC) i Monika Kurtek (główny ekonomista Banku Pocztowego). Prof. Elżbieta Mączyńska zauważa, […]

W podsumowaniu programu „Puls Gospodarki” nt. nowych przepisów antylichwiarskich redakcja Polskiego Radia podkreśliła dwie istotne wypowiedzi prof. Elżbiety  Mączyńskiej. W jednej z nich Profesor eksponuje znaczenie znajomości uregulowań prawnych i konsekwencji z ich nieprzestrzegania przez osoby zaciągające pożyczki. W drugiej Prezes PTE zauważa, że ograniczenia dot. zmniejszenia pozaodsetkowych kosztów kredytu […]

Prof. Elżbieta Mączyńska w audycji Polskiego Radia 24 oceniła, że transakcja odkupienia 33% akcji Banku Pekao przez PZU i PFR jest jednym z kroków na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i może sprzyjać repolonizacji sektora bankowego. Szerszy kontekst wypowiedzi można odsłuchać na stronie Polskiego Radia 24.