W TVN24BIS prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska rozmawiała nt. sytuacji związanej z upadkiem SK Banku. Jak zauważono w programie, Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie musiał wypłacić ok. 2 mld zł, co w kontekście poprzednich wypłat powiększa kwotę łącznych wypłat przez ten fundusz do poziomu 6 mld zł, odbijając się na kondycji finansów publicznych. Profesor Elżbieta Mączyńska, zauważyła, że Minister Finansów będzie zatem postawiony w trudnej sytuacji, a osiągnięcie kryteriów konwergencji, tj. 3% deficytu budżetowego i 60% długu publicznego jest zadaniem niełatwym.
Przejdź do materiału wideo

Przeczytano: 271 razy.